Rådgivning

Vi hjelper folk og organisasjoner som ønsker positiv endring opp og fram. I tillegg til komplette rekrutteringsprosesser, leverer vi rådgivningstjenester.

Illustrasjon av rådgivning

Vi motiveres av å bidra til at virksomheter skaper vekst og konkurransekraft gjennom folk, enten ved å tilføre ny kompetanse i bedriften eller ved at dine ansatte og medarbeidere jobber bedre sammen. Uansett hvilket selskap du driver eller hvilken jobb du har, er den menneskelige faktoren avgjørende for hvilke resultater som skapes.

Dette er rådgivningstjenestene vi i FRAM tilbyr:

Styreevaluering

Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret skal føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Dette betyr at styret skal sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell.

Men hvor godt fungerer styrets eget arbeid? Hvor godt er styret organisert, hvor klare er ansvarslinjene og er den riktige kompetansen representert? Mange styrer gjennomfører ikke planmessige evalueringer av eget arbeid, selv om det vil være av stor nytte for å utvikle effektive arbeidsformer og levere ønsket verdi.

FRAM gjennomfører styreevalueringer hvor vi kartlegger og evaluerer styrets arbeid opp mot definerte mål. For eksempel:

  • prioriteringer
  • effektivitet og arbeidsform
  • kommunikasjon
  • beslutningsprosesser
  • kompetansebehov
  • ansvar og rolle

Vi setter oss grundig inn i virksomheten og gjennomfører nødvendige undersøkelser og samtaler med nøkkelpersoner. Leveransen fra oss er en evaluering med forslag til eventuelle tiltak for å styrke styrets arbeid.

Logo, Spoon

Vi valgte å jobbe med Bård og Ann Mari fordi de hadde bakgrunn fra media og kommunikasjon. De forsto oss godt og traff virkelig på å få fram hva vi kan tilby og hva vi ser etter i nye kollegaer. De var genuint opptatte av at vi skulle lykkes!

Siv Tonje Solfjeld, Byråleder i Spoon

Bilde av Siv Tonje Solfjeld

Styrerekruttering

Selskapets styre har et stort ansvar. Det er styret som setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet og utøver kontroll. Styret skal føre tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen.

Men i tillegg skal styret bidra til å sette mål, utvikle strategi og gjennomføringsevne, ikke bare kontrollere virksomheten. På toppen av dette skal styret også gi råd om et selskaps rolle og ansvar i og for samfunnet.

Styrets samlede kompetanse må speile de utfordringene selskapet står overfor. Kompetansen i et styre bør sikre at virksomheten utvikler seg i takt med markedet. Digitalisering, nye brukervaner og markedsendringer setter ofte krav til ny kompetanse inn i styrene. Vi hjelper virksomheter med å rekruttere styreledere og styremedlemmer som kan bidra til selskapets vekst.

Kandidatvurdering

Har du gjennomført en rekrutteringsprosess selv og ønsker en ekstern vurdering av en eller flere finalekandidater før du tar en avgjørelse?

FRAM tilbyr kandidatvurdering, hvor våre kunder får en uavhengig vurdering av kandidater opp mot en definert stillingsanalyse til rollen. Kandidatvurdering inkluderer et kompetansebasert intervju, personlighetstest, evne- og ferdighetstest, referansesamtaler og eventuelt også kredittsjekk.

Med utgangspunkt i stillingsanalysen, gjennomføres et intervju med temaer som relevante resultater, personlige egenskaper, arbeidsstil, kommunikasjonsform og motivasjon.

FRAM bruker Assessio for psykometriske tester. Våre testverktøy er forskningsbasert og godkjent av DNV-GL. Våre rådgivere er sertifiserte brukere og har lang erfaring med tolkning av personprofiler.

Personlighetstester

Fram tilbyr personlighetstesting av kandidater.FRAM bruker Assessio for psykometriske tester. Personlighetstesten MAP er en test som er baserer seg på femfaktormodellen. Den blir regnet for å være den mest er mest valide modellen for å beskrive personlighet og identifiserer potensial. Å bruke personlighetstest i en rekrutteringsprosess vil kunne gi en økt trygghet i valg av kandidat, samt være et godt supplement i en samtale. Assessio sine tester er forskningsbasert og godkjent av DNV-GL. Alle rådgiverne i FRAM er sertifiserte brukere og har lang erfaring med tolkning og tilbakelesing av personprofiler.

Cartoonish illustration of a chat bubble.

Kontakt oss

FRAM logo med tilhørende tekst som viser 'Idås og Nygjerde.'

Stortingsgata 12, 0161 Oslo • Org. nr. 930 452 963

Design Spoon Agency

Utvikling Mist